KURIKULUM

SMIP mengguna pakai kurikulum bersepadu iaitu kurikulum akademik berdasarkan KBSM Kementerian Pendidikan Malaysia  dan kurikulum agama berdasarkan sukatan kurikulum Al-Azhar, Mesir.